Fornborg

För över 1000 år sedan var Stora Rullingen  vikingarnas borg

På den nordvästra delen av Stora Rullingen ligger en historisk försvarsanläggning som bland annat användes av Sveriges vikingar för ca 1000 år sedan. Fornborgen tillhör fastigheten och består av ett dramatiskt bergsområde med 30 meter höga klippor i gnejs och Stockholmsgranit, som reser sig vertikalt ur vattnet.

Försvarsanläggning för de boende och deras värdefullaste egendom

Fornborgar byggdes på lättförsvarade höjder med branta stup och vid orostider sökte områdets befolkning skydd här. Ofta hade man med sig djur, mat och andra värdeföremål. Riksantikvarieämbetet har daterat fornborgen till stenålder, bronsålder och järnålder. Människor ska därför ha använt platsen som befästningsanläggning redan för 3800 år sedan.

Livlig internationell handel i vikingastaden Birka

Kanske försvarade sig vikingarna här mot fiender som lockats till området av den rika vikingastaden Birka som ligger ca 15 distansminuter från Stora Rullingen. I Birka träffades nämligen köpmän från hela Europa och delar av Asien för handel med dyrbara varor. Birka grundades på 750-talet och var den viktigaste handelsplatsen på hemmaplan för de svenska vikingarna. Birka gör även anspråk på att vara Sveriges första stad.

Vapen i fornborgen gav Stora Rullingen sitt namn

Vikingatiden varade från ca 790 till 1100 år e.Kr. Fornborgen på Stora Rullingen sägs ha fått sitt namn av de stenblock som vikingarna förberedde uppe på klipporna för att kunna rulla ner mot angripare. Flera sådana stenblock finns än idag att se här. Några arkeologiska utgrävningar på Stora Rullingen har inte skett i modern tid. Det formella namnet på fornborgen är Överselö 202:1.