Om Stora Rullingen

Privat ö med egna jaktmarker och fiskevatten

Stora Rullingen är en ca 2 km lång och 500 meter bred ö med ett strategiskt läge i Mälaren, en av Europas största sjöar. Stockholms skärgård och havet når du enkelt vattenvägen på mindre än en timme via Södertälje (ca 20 distansminuter).

5 km strandlinje

Till fastigheten hör förutom Stora Rullingen även de två små öarna Skinnpälsarna och ett vattenområde om drygt 2 miljoner kvm (207 hektar), där du har möjlighet att jaga sjöfågel, fiska med nät och spö – samt fiska kräftor. Här kan du få gös, abborre, gädda, lax och regnbåge. Fastighetens totala landyta är ca 330 000 kvm. Den totala strandlinjen är ca 5 km lång.

Nära till Stockholm och fem andra viktiga städer

Stora Rullingen ligger mindre än 70 km från sex betydande svenska städer: Stockholm, Uppsala, Strängnäs, Södertälje, Västerås, Enköping. Alla utom Uppsala nås snabbt även med båt. Närområdet erbjuder mycket kultur. Du kan exempelvis åka båt till Drottningholms slott på en timme (ca 30 distansminuter). Gripsholms slott når du på mindre än en timme. Lägg därtill det stora utbudet av konserter, opera, teater, restauranger, butiker och museer i Stockholm och de fem andra närliggande städerna.

Mindre än en timmes bilväg till internationell flygplats

Hela fyra internationella flygplatser finns på relativt nära bilavstånd: Västerås Airport ca 60 km, Stockholm Bromma Airport ca 80 km, Stockholm Skavsta Airport ca 90 km och Stockholm Arlanda Airport ca 120 km. Till Strängnäs flygplats är avståndet ca 30 km.

Häckande havsörn och 200 år gammal skog

Naturen på Stora Rullingen är rik med bland annat rådjur, harar, grävling och bäver. Även älg förekommer sporadiskt. Vattnen kring de tre öarna är fiskrika. På Stora Rullingen finns goda betesmarker. I södra parken och skogen håller vi idag ståtliga högländare som tamboskap. Lövskogen på ön är till stor del orörd och här finns gott upp till 200 år gamla träd. I skogen syns bland annat näktergal, ortolansparv och gulsångare. På fastigheten häckar 2010 både havsörn, fiskgjuse, häger, storspov, rördrom och brun kärrhök.

3800 år gammal fornborg
Den västra sidan av Stora Rullingen består av en ca 30 meter hög bergskam som är klassad som fornborg. Den östra delen av ön är lågland. Fastighetens alla tre öar är så kallade horstbildningar och området vilar på urberg med gnejs och Stockholmsgranit.

Havsörnen är Nordeuropas största örn och fridlyst. Vuxna exemplar kan bli upp till 2,5 meter mellan vingspetsarna.